Pomurska raziskovalna nagrada

Naravoslovje in tehnika


 
 
- Ime in priimek: Tajda Gredar
- Stalno prebivališče: Murščak, Radenci
 
- E-naslov: tajda.gredar@gmail.com
 
  Življenjepis
 Magistrsko delo: OPTIMIZACIJA GOJENJA KRVNIH CELIC NEOTENIČNIH DVOŽIVK ZA CITOGENETSKE ANALIZE

RECENZIJA


- Ime in priimek: Saša Harkai
- Stalno prebivališče: Puconci

- E-naslov: sasa.harkai@gmail.com

  Življenjepis
Magistrsko delo: FINITE-SIZE EFFECTS IN SOFT MATTER UNDER AN ELECTRIC FIELD STIMULUS

RECENZIJA 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.