Ostali donatorji

- Robert Grah, član uprave PIF
- Jožef HORVAT, član uprave PIF
- akad. pom. akad. dr. Igor Emri, član uprave PIF
- Marija in Jože Ščap
- pom. akad. dr. Petra Cajnko
- pom. akad. dr. Timi Gomboc