Ostalo

Fundacija preko svojih štipendistov sodeluje pri izdelavi različnih študij, analiz in drugih dokumentov povezanih z izobraževanjem in zaposlitvenimi možnostmi strokovnih kadrov. Prav tako preko seznama svojih štipendistov vzpostavlja evidenco perspektivnih strokovnjakov s katero v sodelovanju z gospodarstvom zagotavlja boljše zaposlitvene možnosti predvsem mladim strokovnjakom.

Fundacija ob neposrednih finančnih vzpodbudah dijakom in študentom pomaga tudi preko organizacije izobraževanj, posvetov in podobnih aktivnosti, kot npr. Festival IZUM. Prav tako zagotavlja popuste pri dodatnih izobraževanjih ali konferencah, kot npr. brezplačna udeležba vsakoletne znanstvene konference Pomurske akademije PAZU.