2008

Pomurska raziskovalna nagrada 2008

PRN3

Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade so:

- Najboljše diplomsko delo naravoslovne vede: MOJCA SERDT

Mojca - Ime in priimek: MOJCA SERDT
- Rojena: 8. 2. 1983
- Stalni naslov: Jakobovo naselje 47, 9000 Murska Sobota
- E-mail: mmmojca@gmail.com
 
Diplomska naloga: MOJCA%NAVADNI GOZDNI KLOP Ixodes ricinus KOT PRENAŠALEC BAKTERIJE Anaplasma phagocythopilum V SLOVENIJI 
 
Recenzija

Življenjepis


- Najboljše diplomsko delo naravoslovne vede: BRANKO LUKAČ

Branko Lukač - Ime in priimek: BRANKO LUKAČ
- Rojen: 8. 3. 1984
- Stalno prebivališče: Murski Črnci 19, 9000 Murska Sobota
- E-mail: branko.lukac@gmail.com
 
Diplomska naloga: UPORABNOST STRNIŠČNO SEJANJE MNOGOCVETNE LJUJKE V KOLOBARJU Z V NASLEDNJEM LETU SEJANO SLADKORNO PESO

Recenzija

Življenjepis


- Najboljše diplomsko delo družboslovje in humanistika: JULIJA SARDELIĆ

Julija - Ime in priimek: JULIJA SARDELIĆ
- Rojena: 29. 8. 1983
- Stalno prebivališče: Kranjčeva 8, 9220 Lendava
- E-mail: julija.sardelic@radiostudent.si
 
Diplomska naloga: MODERNOST, IDENTITETA, MANJŠINE: EVROPSKE RAZSEŽNOSTI POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI


Recenzija

Življenjepis


- Najboljše diplomsko delo družboslovje in humanistika: NATAŠA ZAKOJČ

Nataša - Ime in priimek: NATAŠA ZAKOJČ
- Rojena: 28. 3. 1984
- Stalno prebivališče: Žižki 31 č, 9232 Črenšovci
- E-mail: nzakojc@gmail.com
 
Diplomska naloga: DEMOGRAFSKI RAZVOJ POMURSKE REGIJE IN PROBLEM BEGA MOŽGANOV

Recenzija

Življenjepis


- Najboljše magistrsko delo: mag. DENIS KOVAČ

Denis - Ime in priimek: mag. DENIS KOVAČ
- Rojen: 9. 8. 1973
- Stalno prebivališče: Lendavske gorice 429 h, 9220 Lendava
- E-mail: denis.kovac@amis.net
 
Magistrska naloga: HITROSTNA ANIZOTROPIJA DELOVNIH PROSTOROV INDUSTRIJSKIH ROBOTOV

UVOD

Recenzija

Življenjepis


- Najboljša doktorska disertacija: dr. TANJA KURBUS

Tanja - Ime in priimek: dr. TANJA KURBUS
- Rojena: 4. 12. 1975
- Stalno prebivališče: Hercegovščak 24, 9250 Gornja Radgona
- E-mail: tanja.kurbus@gmail.com
 
Doktorska disertacija: RAZVOJ VISKO UČINKOVITEGA POSTOPKA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD S ŠARŽNEM BIOLOŠKEM REAKTORJU
 
 Recenzija

Življenjepis


- Najboljša doktorska disertacija: dr. TOMAŽ VAUPOTIČ

Vaupotič - Ime in priimek: dr. TOMAŽ VAUPOTIČ
- Rojen: 1. 6. 1979
- Stalno prebivališče: Janžev Vrh 41 A, 9252 Radenci
- E-mail: vaupotic.tomaz@gmail.com
 
Doktorska disertacija:  IDENTIFIKACIJA IN METABOLNI UČINEK DIFERENČNO IZRAŽENIH GENOV, ODVISNIH OD SIGNALNE POTI ODZIVA HOG, PRI HALOTOLERANTNI ČRNI KVASOVKI Hortaea werneckii, ADAPTIRANI NA POVIŠANO SLANOST 
 
Recenzija

ŽivljenjepisStrokovna komisija:

pom. akad. dr. Mitja Slavinec

pom. akad. dr. Dominik Benkovič

pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak

pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget

pom. akad. dr. Andraž Čarni

pom. akad. dr. Štefan Fujs

pom. akad. dr. Franc Gider

pom. akad. dr. Andreja Gomboc

pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec

pom. akad. dr. Henrik Gjerkeš

pom. akad. dr. Stanko Kapun

pom. akad. dr. Metka Kuhar

pom. akad. dr. Vesna Kondrič

pom. akad. dr. Mitja Lainščak

pom. akad. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

pom. akad. dr. Renato Lukač

pom. akad. dr. Janez Malačič

pom. akad. dr. Boris Pihlar

pom. akad. dr. Saška Roškar

pom. akad. dr. Rebeka Rudolf

pom. akad. dr. Milan Svetec

pom. akad. dr. Janez Ščančar

pom. akad. dr. Štefan Ščap

pom. akad. Jože Štihec

Društvo arhitektov PomurjaRazpis

Prijavni obrazec

petrijanprn08prn08 2prn08 3prn08 4prn08 5prn08 6prn08 7prn08 9