2013

Pomurska raziskovalna nagrada 2013

prn43

Pomurska izobraževalna fundacija - PIF je že dvanajsto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko diplomsko oz. magistrsko delo, delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo. 

Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo in prejemnikom zagotavljala ugled, ne le v domači regiji temveč tudi širše. Za dosego tega je zelo pomemben izbor nagrajencev, zato je ta naloga že tradicionalno zaupana pomurskim akademikom članom Pomurske akademije PAZU.


                             
                       Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2013:

- nagrado za najboljše delo s področja naravoslovja sta prejela
 IZTOK FISTER in GABRIJELA TKALEC

Iztok Fister-  Ime in priimek: Iztok Fister Jr.
-  Stalno prebivališče: Bakovci
-  E-pošta: iztok.fister2@uni-mb.si
 
Življenjepis

Magistrsko delo: A COMPREHENSIVE REVIEW OF BAT ALGORITHMS AND THEIR HYBRIDIZATION
 
Recenzija


Gabriela Tkalec -  Ime in priimek: Gabrijela Tkalec
 -  Stalno prebivališče: Velika Polana
 -  E-pošta: gabi.tkalec@gmail.com

Življenjepis

Diplomska naloga: PRIPRAVA PEKTINSKIH AEROGELOV ZA ORALNO DOSTAVO AKTIVNIH UČINKOVIN
 
Recenzija


- nagrado za najboljše diplomsko delo s področja družboslovja in humanistike je prejela
MELITA LAZAR

Melita Lazar-  Ime in priimek: Melita Lazar
-  Stalno prebivališče: Murska Sobota
-  E-pošta: melita.lazar88@gmail.com

Življenjepis

Diplomska naloga: KOMPARACIJA LIKOVNIH IZRAZOV OTROK VKLJUČENIH V RAZLIČNE PROGRAME OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA
 
Recenzija


- nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo sta prejeli 
DR. CVETKA MARHOLD in DR. KLAUDIJA SEDAR 

Cvetka Marhold-  Ime in priimek: Cvetka Marhold
-  Stalno prebivališče: Norički Vrh
-  E-pošta: cvetkam@gmail.com

Življenjepis

Doktorska disertacija: UGOTAVLJANJE BAKTERIJ IZ DRUŽINE CHLAMYDIACEAE PRI PTICAH V SLOVENIJI
 
Recenzija


Klaudija Sedar-  Ime in priimek: Klaudija Sedar
-  Stalno prebivališče: Križevci
-  E-pošta: klaudija.sedar@guest.arnes.si
 
    Življenjepis

Doktorska disertacija: KULTURNA PODOBA JV PREKMURJA V 17. IN 18. STOLETJU
 
Recenzija


Recenzenti - člani Pomurske akademsko znanstvene unije - PAZU:
 
-          pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik strokovne komisije
-          pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec
-          pom. akad. dr. Andraž Čarni
-          pom. akad. dr. Irena Mlinarič Raščan
-          pom. akad. dr. Violeta Bokan Bosiljkov 
-          pom. akad. dr. Aleš Magdič
-          pom. akad. dr. Branko Škafar
-          pom. akad. dr. Tatjana Unuk
-          pom. akad. dr. Mitja Lainščak
-          pom. akad. dr. Rebeka Rudolf
-          pom. akad. dr. Milan Svetec
-          pom. akad. dr. Darja Senčur Peček
-          pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat
-          pom. akad. dr. Metka Kuhar
-          pom. akad. dr. Mateja Horvat
-          pom. akad. dr. Darja Kerec
-          pom. akad. dr. Andrej Hozjan
-          doc. mag. Tilen Žbona