2007

Pomurska raziskovalna nagrada 2007

Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade 2007:
 
- Najboljša diplomska naloga s področja naravoslovja: MONIKA PODGORELEC

Monika- Ime in priimek: MONIKA PODGORELEC
- Rojena 17.9.1981 v Murski Soboti 
- Stalni naslov: Dokležovje, Severna ul. 27 
- Začasni naslov: Smrtnikova 4, Ljubljana 
- E-mail: monika.podgorelec@gmail.com 

Diplomska naloga:Akumolacija Pb, Cd in Zn pri IVI Salix Caprea NA ONESNAŽENEM OBMOČJU V ŽERJAVU

Življenjepis


- Najboljša diplomska naloga s področja družboslovja in humanistike: KRISTJAN ŠINKEC

Kristjan- Ime in priimek: KRISTJAN ŠINKEC 
- Rojen: 24. 7. 1981 
- Bivališče: Sebeborci 70 b, 9221 Martjanci 
- Elektronska pošta: kristijan.sinkec@gmail.com 

Diplomska naloga : KRISTJAN%SKLADNJA PARTICIPA V DELU ŽIVLJENJE SVETEGA TEODORA IZ SIKEONA

Življenjepis


- Najboljša diplomska naloga s področja družboslovja in humanistike: SANDRA KAJDIČ

Sandra- Ime in priimek: SANDRA KAJDIČ 
- Rojena: 23. 8. 1980 
- Bivališče: Žitna ulica 27, 9000 Murska Sobota
- Elektronska pošta: sandra.kajdic@gmail.com 

Diplomska naloga: ISTOSPOLNA PARTNERSTVA IN DRUŽINE

Življenjepis


- Najboljša magistrska naloga: mag. KLAUDIJA ŠEK

Klaudija- Ime in priimek: mag. KLAUDIJA ŠEK
- Rojena: 1. 11. 1976 
- Bivališče: Štefana Kovača 31, Rakičan, 9000 Murska Sobota 
- Elektronska pošta: klavdija.sek@komunalams.si 

Življenjepis


- Najboljša magistrska naloga: mag. ALEŠ PINTARIČ

Aleš- Ime in priimek: mag. ALEŠ PINTARIČ 
- Rojen: 1976 
- Bivališče: Turnišče 

Magistrska naloga: INFRASTRUKTURA IZDAJANJA DIGITALNIH POTRDIL

Življenjepis


- Najboljša doktorska disertacija: dr. DEJAN ŠTEFANEC

Stefanec- Ime in priimek: dr. DEJAN ŠTEFANEC
- Rojen: 3. 9. 1979 
- Bivališče: Ulica Štefana Kovača 121, 9224 Turnišče 
- Elektronska pošta: dejan.stefanec@belinka.si 

Življenjepis


- Najboljša doktorska disertacija: dr. MILAN SVETEC

Milan Svetec- Ime in priimek: dr. MILAN SVETEC 
- Rojen: 30. 1. 1973 
- Bivališče: Vodovodna 15, 9250 Gornja Radgona 
- Elektronska pošta: milan@rra-mura.si  

Doktorska disertacija: VPLIV DEFETKTOV IN NEREDA NA FAZNO OBNAŠANJE NEMATSKIH IN SMEKTIČNIH TERMOTROPNIH TEKOČIH KRISTALOV

Življenjepis


Recenzenti – člani Pomurske akademike znanstvene unije - PAZU:
• pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Toth
• pom. akad. dr. Darko Anželj
• pom. akad. dr. Slavica Šikovec
• pom. akad. dr. Mitja Lainščak
• pom. akad. akad. dr. Igor Emri
• pom. akad. dr. Renato Lukač
• pom. akad. dr. Mirjam Sepešy Maučec
• pom. akad. dr. Štefan Ščap
• pom. akad. dr. Andrej Hozjan
• pom. akad. dr. Rebeka Rudolf
• pom. akad. dr. Zdenko Časar
• pom. akad. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
• pom. akad. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
• pom. akad. dr. Stanko Kapun
• pom. akad. dr. Zdenka Čebašek Travnik
• pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak
• pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
 
Predsednik strokovne komisije - pom. akad. dr. Mitja Slavinec.
 
OBRAZLOŽITVE RECEZENTOV

prn07prn07prn07prn07prn07prn07prn07prn07prn07prn07