Nagrada za izjemno uspešno doktorsko disertacijo

NAGRADE ZA DOKTORSKE DISERTACIJE

(RAZPIS JE ODPRT)


                                                                  RAZPIS
       ZA PODELITEV NAGRADE ZA IZJEMNO USPEŠNO DOKTORSKO DISERTACIJO


PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija - PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo - PAZU, objavlja razpis »Nagrada za izjemno uspešno doktorsko disertacijo«.

POGOJI ZA PRIJAVO IN ROK ZA ODDAJO VLOGE:
Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so obranile doktorsko disertacijo in imajo stalno prebivališče v Pomurju. Prijavitelji lahko prijave vložijo najkasneje pol leta po promociji. Prijavi je potrebno priložiti:
  · izpolnjen prijavni obrazec - VLOGA
  · potrdilo o doktoriranju
  · potrdilo o stalnem prebivališču
  · izvod doktorske disertacije

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »Nagrada - doktorat« na naslov: Pomurska izobraževalna fundacija – PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota.

IZBOR PREJEMNIKOV IN VIŠINA NAGRADE:
Vsako vlogo individualno obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje PAZU. Nagrajenci prejmejo denarno nagrado v višini 100 €.

ČAS TRAJANJA RAZPISA:
Razpis traja do preklica.

DODATNE INFORMACIJE:
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov pif@pif.si ali pokličete ne telefonsko številko - 031 761 861
 
                                                                                         pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF