2012

Pomurska raziskovalna nagrada 2012

prn40

Pomurska izobraževalna fundacija - PIF je že enajsto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko diplomsko oz. magistrsko delo, delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo. 

Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo in prejemnikom zagotavljala ugled, ne le v domači regiji temveč tudi širše. Za dosego tega je zelo pomemben izbor nagrajencev, zato je ta naloga že tradicionalno zaupana pomurskim akademikom članom Pomurske akademije PAZU.


                             
                       Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2012:

- nagrado za najboljše diplomsko delo s področja naravoslovja sta prejela
 JOŽEF VINČEC in KRISTINA MARTON

J. Vincec  -  Ime in priimek: Jožef Vinčec
 -  Stalno prebivališče: Gančani
 -  E-pošta: jozef.vincec@gmail.com

    Življenjepis

Magistrsko delo: UPORABA METOD MATEMATIČNEGA PROGRAMIRANJA ZA DOLOČITEV OPTIMALNE STRUKTURE KOLOBARJA  
 
Recenzija


Marton  -  Ime in priimek: Kristina Marton
 -  Stalno prebivališče: Lendava
 -  E-pošta: kristina.marton@gmail.com
 
    Življenjepis

Diplomska naloga: DIFFERENTIATION OF THE HAEMATOPOIETIC STEM CELLS FROM UMBILICAL CORD BLOOD INTO MEGAKARYOCYTES WITH THROMBOPOIETIN in vitro
 
Recenzija


- nagrado za najboljše diplomsko delo s področja družboslovja in humanistike sta prejeli
TJAŠA PITZ in NUŠA GRAH

Tjaša - Ime in priimek: Tjaša Pitz
 -  Stalno prebivališče: Topolovci
 -  E-pošta: tjasa.pitz@gmail.com
 
   Življenjepis

 Diplomska naloga: RAZISKOVANJE POTREB PO SVETOVALNO-TERAPEVTSKEM DELO V POMURJU
   
Recenzija


Nuša Grah  -  Ime in priimek: Nuša Grah
 -  Stalno prebivališče: Bakovci
 -  E-pošta: nusa.grah@gmail.com
   
      Življenjepis

 Diplomska naloga: PRVINE PREKMURŠČINE V IZGOVORJAVI ANGLEŠČINE V PREKMURJU   
   
Recenzija


- nagrado za najboljše delo aplikativnega značaja je prejela
JANJA VRZEL

Janja Vrzel -  Ime in priimek: Janja Vrzel
   -  Stalno prebivališče: Dragotinci
   -  E-pošta:janja.vrzel@gmail.com 
   
      Življenjepis

 Diplomska naloga: HIDROGEOLOŠKA ANALIZA ODNOSA MED PLITVIM IN GLOBOKIM VODONOSNIKOM NA RADENSKEM OBMOČJU
   
Recenzija


- nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo je prejela 
dr. KATJA EMAN

Katja Eman - Ime in priimek: Katja Eman
 - Stalno prebivališče: Beznovci
 - E-pošta: katja.eman@gmail.com 

     Življenjepis

   Doktorska disertacija: CRIMES AGAINST THE ENVIROMENT – COMPARATIVE CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE PERSPECTIVES 

Recenzija
 


Recenzenti - člani Pomurske akademsko znanstvene unije - PAZU:
 
-          pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik strokovne komisije
-          akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša
-          pom. akad. dr. Darko Anželj
-          pom. akad. dr. Albina Nečak Lük
-          pom. akad. dr. Majda Bagar Povše 
-          pom. akad. dr. Karin Bakračevič Vukman
-          pom. akad. dr. Branko Škafar
-          pom. akad. dr. Borut Žalik
-          pom. akad. dr. Mitja Lainščak
-          pom. akad. dr. Rebeka Rudolf
-          pom. akad. dr. Milan Svetec
-          pom. akad. dr. Aleš Kuhar
-          pom. akad. dr. Iztok Fister
-          pom. akad. dr. Miran Kondrič
-          pom. akad. dr. Nataša Hirci
-          akad. pom. akad. dr. Igor Emri
-          Društvo arhitektov Pomurja

prn41prn42