Ostali donatorji

Robert Grah, član uprave PIF
Jožef HORVAT, član uprave PIF
akad. pom. akad. dr. Igor Emri, član uprave PIF
Marija in Jože Ščap
pom. akad. dr. Petra Cajnko
pom. akad. dr. Darja Kerec
pom. akad. dr. Atilla Kovacs
pom. akad. dr. Iztok Štefanec
pom. akad. dr. Samo Smrke
pom. akad. dr. Aleš Magdič
pom. akad. dr. Renato Lukač
pom. akad. dr. Tatjana Unuk
pom. akad. dr. Špela Gorički
pom. akad. dr. Andraž Čarni
pom. akad. dr. Matej Gomboši
pom. akad. dr. Matej Štuhec
pom. akad. dr. Andrej Hozjan