2010

Pomurska raziskovalna nagrada 2010

prn23

Pomurska izobraževalna fundacija - PIF je že deveto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko diplomsko, magistrsko in doktorsko delo.
Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo in prejemnikom zagotavljala ugled, ne le v domači regiji temveč tudi širše. Za dosego tega je zelo pomemben izbor nagrajencev, zato je ta naloga že tradicionalno zaupana pomurskim akademikom članom Pomurske akademije PAZU.
 
 
Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2010:
 
-  najboljša diplomska naloga s področja naravoslovja: SARA KRAMAR

Sara Kramar -  Ime in priimek: Sara Kramar
   -  Datum rojstva: 29. 4. 1986
   -  Stalno prebivališče: Murska Sobota
   -  E-pošta: sarakramar@hotmail.com

Diplomska naloga: IDENTIFICATION OF THE MAIN DEGRADATION
    PRODUCT OF A NOVEL ANTI-CANCER DRUG VIA LC-MS   
  
Recenzija

Življenjepis


-  najboljša diplomska naloga s področja družboslovja in humanistike: BERNARDA PUHAN

Bernarda Puhan -  Ime in priimek: BERNARDA PUHAN
     -  Datum rojstva: 10. 1. 1986
     -  Stalno prebivališče: Bogojina
     -  E-pošta: bernardapuhan@yahoo.de

Diplomska naloga: PREPREČEVANJE MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA - POMEN IN ISKANJE NAJBOLJŠEGA PRISTOPA
 
 Recenzija

Življenjepis


 -  najboljša diplomska naloga s področja družboslovja in humanistike: LEON ZELKO

Leon Zelko -  Ime in priimek: LEON ZELKO
    -  Datum rojstva: 13. 11. 1986
    -  E-pošta: morfejork@gmail.com 
     
     Diplomska naloga: 
     RAVNATELJICE OSNOVNIH ŠOL O USPOSOBLJENOSTI 
     SOCIALNIH DELAVK ZA NALOGE ŠOLSKE  SVETOVALNE SLUŽBE
     
     Recenzija

Življenjepis


-  najboljše delo amplikativnega pomena: UROŠ MAUČEC

Uroš Maučec - Ime in priimek: Uroš Maučec
    - Datum rojstva: 09. 06. 1985
    - Stalno prebivališče: Turnišče 
    - E-pošta: uros.maucec@gmail.com
 
     Diplomska naloga: MODEL KONVERGENCE TELEVIZIJE IN
     SVETOVNEGA SPLETA V SLOVENSKEM OKOLJU

     Recenzija

Življenjepis


-  najboljša magistrska naloga: mag. JERNEJ BUZETI

Jernej Buzeti -  Ime in priimek: JERNEJ BUZETI
   -  Datum rojstva: 14. 4. 1983
   -  Stalno prebivališče: Bakovci, 9000 Murska Sobota
   -  E-pošta: buzeti.jernej@gmail.com  
 
    Magistrsko delo: SAMOPODOBA VODIJ V  DRŽAVNI UPRAVI

  Recenzija

Življenjepis


-  najboljša doktorska disertacija: dr. UROŠ TKALEC

Uroš Talec - Ime in priimek: Uroš Tkalec 
     - Datum rojstva: 11. 2. 1982 
     - E-pošta: uros.tkalec@ijs.si
  
       Doktorska disertacija: MEDDELČNE INTERAKCIJE IN NOVE
       KOLOIDNE STRUKTURE V TANKIH NEMATSKIH PLASTEH
 
   Recenzija

Življenjepis


Recenzenti - člani Pomurske akademsko znanstvene unije - PAZU:
 
-   pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik strokovne komisije
-   pom. akad. dr. Darko Anželj
-   pom. akad. dr. Boris Pihlar
-   pom. akad. dr. Stanislav Raščan
-   pom. akad. dr. Mirjam Sepešy Maučec
-   pom. akad. dr. Tomaž Vaupotič
-   pom. akad. dr. Dejan Hozjan
-   pom. akad. dr. Branko Škafar
-   pom. akad. dr. Albina Nećak Lük
-   pom. akad. dr. Ivan Rihtarič
-   akad. pom. akad. dr. Igor Emri
-   pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
-   pom. akad. dr. Aleš Magdič
-   pom. akad. dr. Milan Svetec