Nagrade študentom Občine Puconci

Objavil nina , Tor, 19.06.2018 - 09:01

NAGRADE ŠTUDENTOM OBČINE PUCONCI

(RAZPIS JE ODPRT)

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 40/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci, občina Puconci objavlja
 
javni razpis za podelitev denarnih nagrad študentom Občine Puconci
 
 
1.
Denarne nagrade so namenjene rednim, brezposelnim izrednim študentom ter samoplačniškim in koncesioniranim študentom, ki študirajo ob delu na območju Občine Puconci.
 
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Puconci.
 
2. 
Višina razpisanih sredstev za denarne nagrade študentom v letu 2017 znaša 20.000 EUR.
 
3. 
Pogoj za pridobitev denarne nagrade je opravljena diploma, magisterij, specializacija ali doktorat.
 
4.
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju, samoplačniški študenti morajo predložiti še dokazila o plačilu šolnine.
 
5.
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do 31.10.2017
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si (razpisi).
Kandidati vloge pošljejo na naslov : Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, s pripisom »Javni razpis-denarne nagrade študentom«.
 
6.
Vse prispele vloge, ki bodo popolne, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci.
 
7. 
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Mitja Crnkovič, tel. 5459 109. 
 
 
Številka : 609-0006/2017
Datum : 13.4.2017
Občina Puconci

VLOGA

Rok za prijavo