Pomurska raziskovalna nagrada 2018

Objavil nina , Pet, 07.12.2018 - 08:41

RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2018


1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO

Podeljene bodo:

  1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
  2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s naravoslovja in tehnike
  3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2]
  4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2018[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.
[3]Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2018«, na naslov: PIF, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2019.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2019. Odločitev uprave PIF je dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

 

VLOGA

BESEDILO RAZPISA
 
                                                                                                                               pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
                                                                                                                                        predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 4. 12. 2018

 

 

Rok za prijavo