Aktualni razpis: RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2019

Objavil nina , Sob, 07.12.2019 - 11:22

Javni razpis: POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2019

Objavljen je razpis za POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2019 

Rok za prijavo: 1. februar 2020

VLOGA
 

 

POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2019

RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2019


1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO

Podeljene bodo:

  1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike.
  2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike.
  3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2].
  4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, in sicer članov PAZU-ja.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2019[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.
[3]Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.
 

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2019«, na naslov: PIF, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2020.
 
4.    OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2020. Odločitev uprave PIF je dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

                                                                                           pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
                                                                                                 predsednik uprave PIF
 

07. 12. 2019

Rok za prijavo